Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Altıncı Koğuş Hikayesi

Akıl hastanesinde yaşanmış olan olayların anlatıldığı kitap, 6. Koğuştaki akıl hastaları ile doktorun içinde konuşmalar konuşmalar yer ediniyor. Toplumsal zulümlerin, hatalı yönetim ve halkın yaşananlar karşısında geldiği bu fena durumu tüm orjinalliği ile gözler önüne seriyor. Sanki hastalarla tek tek tanışıyor ve onlara fiziken yakınlaşıyorsunuz. Düşünebilmenin ve karşı çıkmanın teşkil etmiş olduğu ülke yapılarında sorgulayan kişilerin tek kalmışlığının bir örneğidir bu yapıt. Altıncı Koğuş E-Kitap

Usta yazar Çehov bayağı bir nahiyesindeki akıl hastanesinde yaşanmış olan bu anlatımında, bilimsel niteliği olan bir hasta olan İvan Dmitriç ile Tabip Andrey Yefimıç arasındaki derin çatışmaya mühim bir yer ayırıyor. İvan Dmitriç yaşadıkları adaletsizliğe ve yaşamaya zorlandıkları fena durumlara karşı çıkarken, Andrey Yefimıç tüm bu tarz şeyleri olmamış şeklinde görmekte ısrar edecektir ve olanları değiştirebilmek için hiçbir şey yapmamaktadır. Tabip eninde sonunda içine düşmüş olduğu ‘felsefi’ yanılsamanın farkına varacaktır sadece iş işten çoktan geçmiştir. Bu kitabı satın al Altıncı Koğuş – Anton Çehov E-Kitap

Facebook comments