Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Bedel PDF E-Kitap

Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

 Gün Olur Asra Karşılık Kitabı Hakkında

“Cengiz Aytmatov’un tüm dünyada geniş yankılar uyandıran bu romanı, yürek paralayan, tüyler ürperten bir haykırıştır. Fakat umutsuz bir çırpınış değil, hem de tutsaklığa karşı bir meydan okuyuştur… Romanın kahramanı Yedigey Cangeldin, cepheden döndükten sonrasında, Kazak bozkırlarında minik bir aktarma istasyonunda çalışmaya adım atar. Burada şahit olduğu ve uzak geçmişine çağrışım icra eden vakalar, gerçekte bir siyasal rejimin gümbür gümbür çöküşünün nedenleridir. Aytmatov, kaçınılmaz olan bu çöküşü eserleriyle hızlandıran yazarların basında gelir. Yedigey, ölen emekdar arkadaşı Kazangap’ın cenazesini mezarına götürürken, kendisinin ve milletinin geçmişim, acı-tatlı, düşündürücü yanlarıyla tek tek gözlerinin önünden geçirir. O gün ‘asra karşılık bigün olur’ onun için. Sevdikleri kişinin cenazesini Nayman’ların mukaddes mezarlığına götürdükleri süre, orada bir uzay üssünün kurulmuş bulunduğunu görürler ve cenazenin gömülmesine izin verilmez. Öte taraftan, Rus-Amerikan ortak araştırması sonunda kozmonotlar, uygarlık düzeyi Dünyanınkinden oldukca daha yüksek bir gezegen keşfederler. Cengiz Aytmatov – Gün Olur Asra Karşılık PDF E-Kitap

Yedigey, cân dostu Kazgangap’ın naaşım vefa borcunu ödemek suretiyle minik bir cenaze konvoyuyla Ana Beyit’e götürmektedir. Sadece, destan kahramanı Nayman Ana’nın mezarının bulunmuş olduğu Ana Beyit’te, Sovyet yönetimince bir uzay üssü kurulmuştur. Nayman Ana, mankurt olan oğlunu kurtarmaya çalışan, ümit ve korku içinde yaşayan bir Kırgız anasıdır. Romanda geçmiş ile şu an, gerçekler ile destanlar iç içedir.

Juan Juanlar, Sarı Özek bozkırında yaşayan Naymanların topraklarını istilâ eder. Esir aldıkları Nayman gençlerinin kafalarına yaş deve derisinden bir başlık geçirirler. Güneş altında kurumaya ve daralmaya süregelen deri, esirlere korkulu acılar verir. Tutsaklar bu işkencenin sonunda ya ölürler ya da mankurtlaşırlar; şu demek oluyor ki belleklerini ve bilinçlerini yitirirler. Juan Juanlar, tutsakların anılarını belleklerinden silmekte, insanlığın bilincini yok etmekte başarı göstermiş bir topluluktur. Mankurtlaşan esir artık efendisinden başkasını tanımaz. Ne anasını, ne babasını, ne de bir başka şeyi bilir. Ağzı var, dili yoktur artık; itaatsizliği asla düşünmeyen tek varlıktır yeryüzünde.

Uykunuzu açacaklar Romanlar!

Facebook comments