Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

İnsanın ve hayvanın cinsel gereksinimlerini açıklamak için, biyolojide “cinsel bir dürtü”nün varlığından söz edilir. Aynı şekilde, açlığı anlatmak için de bir beslenme dürtüsünün olduğu varsayılır. Bununla beraber halk dilinde cinsel gereksinim için açlığa karşılık gelen bir kelime yoktur. Halkın görüşü, cinsel dürtünün niteliği ve karakterleri üstüne bazı kati düşünceler ihtiva eder. Freud, bu aşamada müdahale etme gereği duyar ve cinsel bastırmaların çocuklar üstünde iyi mi evrildiğini sergiler. Freud’un anlaşılmasında kilit görevi oynayan ve büyük gürültüler kopararak sert tartışmalara neden olan Cinsiyet Üstüne, her aydının hatta her ebeveynin kesinlikle okuması ihtiyaç duyulan temel yapıtlardan biridir.

Facebook comments