Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Derinden Gelen Ses Kitap Açıklaması

Bilinmiş olduğu benzer biçimde dünya zamanı içinde, yerli ve yabancı bazı şahıs, grup ve kuruluşların iddialarının aksine, Türk, Türkiye ve Türkulusu kavramları, sonradan buluş edilmiş ve hatta Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet önderlerinin ortaya attıkları suni kavramlar değildir. Bilhassa bu araştırmada, bu kavramları yadsıyan iddiaların, gerek tarihsel ve gerekse bilimsel bağlamda olumlanması da mümkün olmamıştır.Göktürklerin oluşturduğu bu anane, yerli ve yabanhcı bazı şahıs ve grupların fazlaca yönlü olarak karalama ve unutturma çabalarına rağmen, günümüze kadar varlığını sürdürmüş ve bundan sonrasında da sürdürmesi kuşkusuz benzer biçimde gözükmektedir. Gerçekte insan ve cemiyet yaşamı için tarihin sunumları, yadsınması olanaksız bulunan bir kıymet ve ehemmiyet ifade eder. Zira bugün ortaya çıkmış benzer biçimde görünen ve yeni oluşumlar biçiminde algılanan vaka ve olguların arkasında, tarihin sunmuş olduğu düşünsel ve eylemsel verilerin yeraldığı kuşkusuzdur.Tarihin gelişim ve değişiklik süreçlerini akılcı bir mantık dokusuyla ve bilimsel bir anlayışla ele almadan ve onun sunumunun gerçek neticeleri olarak ortaya çıkan olguları algılamadan, günümüzün toplumsal, kültürel, ruhsal ve siyasal bağlamdaki hareket momentlerini idrak etmek ve onların üstüne yeni yapılar oluşturmak doğru olmadığı benzer biçimde, yararlı da değildir. Bu şekilde bir anlayış ve buna bağlı olarak gerçekleştirilmeye çalışılan bir uygulama, bireyi ve içinde yaşanılan toplumu, fazlaca yanlış istikametlere sevkeder. Aklını kullanan toplumlar için tarihten ders alınır, fakat onun tekerrür ettirilmesi düşünülemez. Onun şahıs ve cemiyet üstünde bir yük, bir geriye ket vurma biçiminde engelleyici bir etmen olmaması, aksine progressif atılımları destek sunar mahiyette dinamik bir arka plan haline gelmesi için, nesnel ve akılcı bir şekilde sorgulanması temel koşullardan biridir. Zira tarih bugünü ve geleceği yönlendiren en mühim kaynakların önderlik yapar.Bugün ortaya çıkmış benzer biçimde görünen birçok yeni oluşun arkasında tarihin bir sunumunun bulunmuş olduğu düşünülmelidir. Onun engelleyici özellikleriyle ortaya çıkmaması için, fazlaca iyi okunması, doğru olarak sorgulanması ve hak terazisinde tartılması düşünülmelidir. Şu söylem fazlaca mühim bir kuralı dile getirir.Tarihini bilmeyen ve öğrenmek istemeyen toplumların bugünü belirsiz olduğu benzer biçimde, geleceği de büyük olasılıkla karanlık olacaktır. Tarihin”sesine” ve günümüze ulaşan”çağrısına” kulak vermek, “Derinden Gelen Bu Sesi”dinlemek önemlidir. Ek olarak onun çağrısına uyarak emperyalist dayatmalara karşı tüm toplumsal, kültürel, ekonomik ve tarihsel değerleri savaşım alanına sürmek gerekir. Bu şekilde bir mücadeleyi başlatanlar için tarihsel hazineleri saptamaya çalışan bu kitap, etkili bir dayanak ve hatta hareket noktası olabilir. Derinden Gelen Ses PDF E-Kitap

Derinden Gelen Ses PDF E-Kitap indir Bu Türü sevenler için bilhassa okunmasını tavsiye edebileceğimiz mükemmel bir kitap. Öteki eserlere bakmak için Pdf Kitap İndir linkinden birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. ”Derinden Gelen Ses PDF kitap indir” Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum olarak paylaşırsanız mutlu oluruz. Kitap isteklerinizi daima dikkate alıyoruz. Okumak ruhun oksijenidir!

Kitap Kategorileri

Ne okusam diye karar veremediniz mi?

Ufkunuzu açacaklar Romanlar!

Kitabınızı Hemen İndirin 🙂

Derinden Gelen Ses (PDF olarak indir)

Derinden Gelen Ses (Epud olarak indir)

Derinden Gelen Ses (Word doc. olarak indir)

Facebook comments