Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Dionysos Dithyrambosları, felsefeci Nietzsche’nin en mühim şiir toplamıdır. Zerdüşt döneminde yaşamış olduğu yücelme duygusuyla başladığı şiirlerden oluşan toplamı, çıldırmasından birkaç gün ilkin düzenlenmiş ve temize çekmiş, ayrı bir kitap olarak tasarlamıştır. Kendinden geçmenin ve sanatın tanrısı Dionysos’un şarkılarına gönderide bulunan toplam, şair-filozofun en yoğun yaşantıları ile en hafifçe alaylarını, düşünülmüş coşkunluklar biçiminde biraraya getirir. Bu kitapta, şiirlerin tamamı Nietzsche’nin kendi el yazmasına dayanan düzenleme içinde ve asılları ile beraber sunulmuştur.

Facebook comments