Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Fi, deneyimin içinde yitmek yerine korkmadan deneyime haiz olmanın yolculuğudur. İçinde bol miktarda bulunan manipülasyon, cinsellik, aldatma ve aldanma hikâyeleri bir ihtimal her insanın dikkatini çekebilir fakat gerçeklerden yola çıkılarak ulaşılmak istenen yerde bir tek farkındalık vardır.

Fi güzelliğin lanetlendiği, zekânın yağmalandığı, iyinin kurban edilmiş olduğu ve kasaba kurnazlığıyla yönetilen bu gezegende, içine doğduğumuz bu mukaddes yaşamı kutlamak için yazılmıştır. Kendi potansiyelini keşfetme cesareti gösterebilmiş gerçek kişilere, çatlama cesareti gösterebilmiş tohumlara adanmıştır.

Bir kişiye duyulan aşktan daha acımasız bir şey var mıdır?

Facebook comments