Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

John Steinbeck, Gazap Üzümleri’ni 1930’larda ABD’de yaşanmış olan Büyük Göç’ün bir anlamda destanı olarak kaleme aldı.

Genç yaşlı, hanım adam, binlerce emekçinin verimli topraklara yolculuğunu ve bir ulusun yaşamış olduğu dönüşümü işleyen bu roman, bununla beraber iyi bir yaşam düşüyle Oklahoma’dan kalkıp Kaliforniya’ya doğru yola çıkan Joad ailesinin öyküsüdür.

Steinbeck’in Büyük Bunalım periyodu esnasında ABD’da var olma savaşı veren insanların yaşamından yarattığı bu dram, toplumsal içinde ne olduğu ve etik bakışıyla görkemli bir atmosfer yaratırken, getirmiş olduğu insani boyutları ve yalınlığıyla da içten bir yapıta dönüşüyor.

Facebook comments