Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, terbiye ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir üslupla eleştiren en etkili uygar felsefecilerdendir. Bonn Üniversitesi’nde teoloji okumaya başlamış olan Nietzsche sonrasında filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi’nde öğrenimini sürdürdü, hemen hemen talebe iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday yayınlandı. 1869’da imtihan ve sav koşulu aranmadan, yalnızca yazılarına dayanarak tabip unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü esnasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı. Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca (Karışık Kanılar ve Özdeyişler, Seyyah ve Gölgesi), Tan Kızıllığı, Şen Bilim, Bu şekilde Söylemiş oldu Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Homo, Wagner Vakası, Dionysos Dithyrambosları, Putların Alacakaranlığı, Deccal, Nietzsche Wagner’e Karşı başlıca büyük eserleri içinde yer almıştır.

Facebook comments