Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Yahudi mistisizmi 4000 yılı aşkın bir süredir, tüm ezoterik öğrencileri derinden etkilemektedir. Kabala öğreti son 2000 senelik süreçte yazıya geçirilmiş ve bu mevzuda pek fazlaca kitap yazılmıştır. Sadece bunların çoğunun ortak problemi belirli bir kesim hariç anlaşılmaz olmalarıdır. Elinizdeki kitap bu problemi aşmak için hepimiz tarafınca olabildiğince anlaşılabilir ve açıok seçik olarak kaleme alınmıştır.

Kaba la öğretisi, hem antik felsefeye hem de modern felsefe ye varlıklı anlayışlar kazandırmıştır. Felsefe, psikoloji ve dine Kabala sembollerinin merceği ile bakıldığında, daha derin anlamlar ortaya çıkar. Bunun sonunda bu kadim mistik gömü, modern ve postmodern felsefe yaklaşımı ile psikoloji ve tanrıbilim için de yer bulabilir. Ek olarak Kabala’nın altyapısı akılsal bir yaklaşımla günümüze de uyarlanabilir. Bir örnek vermek gerekirse, Kabala’nın kaynaklarından Sefer Yetzirah’da anlatılan Evren Yaratılış süreci, çağıl bilimin benimsediği Big-Bang teorisi ile bire bir benzerlik göstermektedir.

Facebook comments