Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Izahat

Öncesiz Kalıcı Hikmet tabiri, Leibniz tarafınca ortaya çıkarıldı. Fakat içinde ne olduğu nesneler, canlılar ve zihinler dünyası için olmazsa olmaz bir tanrısal gerçekliği tanıyan doğa ötesi ruhta tanrısal gerçekliğe benzer ve hatta onunla özdeş bir şey kabul eden psikoloji, insanoğlunun nihai hedefini tüm varlık aleminin içkin ve aşkın kaynağının bilgisi olarak gören terbiye zamanı bilinmeyecek kadar eski ve evrenseldir. Dünyanın her bölgesindeki ilkel insanların geleneksel ilimlerinde Öncesiz Hikmetjn temelleri bulunabileceği benzer biçimde, gelişmiş dinlerin her birinde de tam olarak gelişmiş biçimleri mevcuttur.
Evet, bu kitap bir Öncesiz Hikmet antolojisidir, fakat bir seçki olmakla birlikte ustalaşmış edebiyatçılardan oldukca azca alıntı içermekte, bir felsefe tanımlamakla beraber ustalaşmış filozoflardan neredeyse hiçbir alıntı yapmamaktadır. Bunun sebebi oldukca basittir. Öncesiz Hikmet temelde nesneler, canlılar ve zihinler dünyası için mühim olan tek tanrısal gerçeklikle ilgilenmektedir. Fakat bu tek gerçekliğin mahiyeti kendilerini kalben saf, ruhen fukara, şefkatli kılarak belli şartları elde eden kimseler dışındakilerce direkt kavranamayacak şekildedir. Bunun niçin bu şekilde olması icap ettiğini bilmiyoruz. Bu, hoşlansak da hoşlanmasak da makul ve ihtimaller içinde olmasa da kabul etmemiz ihtiyaç duyulan gerçeklerden biridir.

Facebook comments