Report this app

Kitap Hakkında Bilgiler!

Sabırsız Yürek, bilhassa düşsel ve tarihsel karakterler üzerine yazdığı yaşam öyküleriyle tanıdığımız Stefan Zweig’ın tek romanıdır. Freud’un öğretisine derin bir ilgi duyan Zweig’ın bu ruhsal romanı, acıma duygusunun nelere yol açabileceğini, insanı iyi mi çatışmadan çatışmaya sürükleyebileceğini özetleyen bir başyapıttır. İki tür acıma duygusundan söz eder yazar: “Birincisi, duygusal ve zayıf olanı, başka birinin yaşamış olduğu felaketlerden meydana gelen acı ve hüzünden olabildiğince acele kurtulmak için çırpınan bir yüreğin sabırsızlığıdır. Diğeri, tek gerçek acıma duygusu ise duygusal olmayan, fakat yaratıcı olan, ne istediğini bilen; sabırla, gücü yettiğince, hatta gücünün bile ötesinde katlanmaya ve dayanmaya emin olunan acıma duygusudur.” 20. yüzyılın kült kitaplarından önde gelen Sabırsız Yürek, insanca duyguların savaşın dehşeti karşısında allak bullak oluşunun romanıdır.

Facebook comments