Ahmet Hamdi Tanpınar
Aydaki Kadın
Aydaki Kadın
Açıklama Yazarın ölümüyle yarım kalan bu romanın taslakları, 1974’te Tanpınar’ın İstanbul Türkiyat Enstitüsü’ne verilen diğer evrakı arasında karışık bir...
Edebiyat
Beş Şehir
Beş Şehir
Açıklama Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle...
Deneme-İnceleme
Huzur
Huzur
Açıklama Tanpınar kültürümüzü bir ”iç âlem medeniyeti”nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan ”mânevi vazifelerine inanmış...
Edebiyat
Yaşadığım Gibi
Yaşadığım Gibi
Açıklama Dergi ve gazetelerde dağınık olarak duran bu yazılar bir kere okunduktan sonra unutulmuşlardı. Kimse onları bir arada toplu...
Deneme-İnceleme
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Açıklama Eser Türk toplumunun medeniyet değişimi süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor. Tanpınar, Saatleri...
Edebiyat
Menüyü Kapat
Menü