Dergah Yayınları
Beş Şehir
Beş Şehir
Açıklama Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle...
Deneme-İnceleme
Huzur
Huzur
Açıklama Tanpınar kültürümüzü bir ”iç âlem medeniyeti”nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan ”mânevi vazifelerine inanmış...
Edebiyat
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Açıklama Eser Türk toplumunun medeniyet değişimi süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor. Tanpınar, Saatleri...
Edebiyat
Menüyü Kapat
Menü